Czynności notarialne

Notariusz dokonuje m.in. następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne m.in.:
  • umowy sprzedaży,
  • przedwstępne umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy o dział spadku,
  • umowy o dożywocie,
  • umowy spółek,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • testamenty,
  • pełnomocnictwa,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.